Afazi; inme/felç, travmaya bağlı beyin hasarı ve nöro-dejeneretif hastalıkların verdiği beyin hasarı sebebiyle görülen bir iletişim bozukluğudur. Bu kişilerdeki iletişim bozukluğu en temel düzeyde tutuk afazi ve akıcı afazi olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

Tutuk afaziye sahip olan kişilerin ifade edici dil becerileri zarar gördüğü için genellikle konuşma üretimleri olumsuz etkilenmiş ve kısıtlanmış olarak gözlemlenmektedir.

Akıcı afaziye sahip bireylerde ise konuşma üretiminde ve artikülasyon kalitesinde olumsuz bir etkilenme gözlenmez. Bu kişilerin alıcı dil becerileri hasar gördüğü için duydukları konuşmayı anlamlandırmada problem yaşamaktadır. Kendi söylediklerini de değerlendiremedikleri için anlamsız kelime ve hece kombinasyonlarından oluşan cümleler üretebilirler.

Dil ve konuşma terapistlerinin yaptığı çalışmalarda kaybedilen ya da zarar gören ifade edici ve alıcı becerilerinin yeniden geri kazanımı ve afazili bireylerin hayat kalitesinin artırımı hedeflenmektedir.

AFAZİ

- Hizmetlerimiz