Doğuştan ya da edinilmiş bir sinir sistemi hasarına bağlı olarak, konuşma sırasında kullanılan kasların tümünün veya bir kısmının işlevinde güçlük yaşanmasıdır.

Dizartrik konuşan kişiler dinleyicilerde mırıldanıyormuş izlenimi bırakabilir. Bu bireylerin dil, dudak, çene hareketlerinde sınırlılık gözlenebilir. Bireylerin seslerinde ve ses üretiminde yaşadıkları koordinasyon zorluğu ve kısıtlılık, konuşma anlaşılırlığının ve dil ezgisinin olumsuz etkilenmesine sebep olabilir.

Dil ve konuşma terapisti yaptığı çalışmalarla dizartrisi olan kişilerin kas koordinasyonunu arttırmayı ve kasları güçlendirerek konuşma anlaşılırlığını yükseltmeyi hedefler.

DİZARTRİ

- Hizmetlerimiz