Hızlı-bozuk konuşma, bireylerin konuşmalarının ani konuşma patlamalarının ve normal olmayan kelime ve cümle arası duraklamaların görüldüğü bir akıcılık bozukluğu türüdür.

Hızlı-bozuk konuşan kişilerin konuşmasında bozukluk şiddetine bağlı olarak ses, hece ve hatta kelime yutmaları gözlemlenebilir. Bu kişilerin konuşmalarında dil ezgisi (prozodi) ve entonasyon da olumsuz etkilenebilir. Bu sebeplerle hızlı-bozuk konuşan kişilerin konuşmaları yakınları tarafından genellikle ‘anlaşılamaz’ olarak nitelendirilir.

Hızlı-bozuk konuşan kişilerin belirli bir kısmında kekemelik ve/veya dikkat eksikliği de gözlenmektedir. Diğer akıcılık bozukluğu olan kekemeliğe sahip olan bireylerin tersine, birçok hızlı-bozuk konuşan kişinin kendi konuşmasındaki bozukluğa dair farkındalığı yoktur.

Dil ve konuşma terapistlerinin bu bireyler ile çalışırken hedefleri konuşma hızını düşürmek, anlaşılırlığı arttırmak, etkilenmiş olan prozodi ve entonasyonu dile ve topluma uygun hale getirmektir.

HIZLI BOZUK KONUŞMA

- Hizmetlerimiz