Kekemelik, genellikle bireylerin konuşma akıcılığının istemsiz bir şekilde sesli ve/veya sessiz bloklar, uzatmalar, tekrarlamalar ile bozulması durumudur. Kekemeliği olan bireylerin konuşmalarında yaşadıkları sorunlar nefes döngüsündeki sorun, nöro-motor düzenlemedeki sorun ve artikülasyon koordinasyonundaki sorunlar sonucunda karşımıza çıkmaktadır.

Kekemeliğin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Literatürde kekemeliğin psikolojik, çevresel, genetik ve nöromotor işlem kökenleri olduğunu belirten çalışmalar vardır, fakat bu çalışmalar kekemeliğin altında yatan sebebi tam anlamı ile işaret edememektedir.

Araştırmalara göre toplumlardaki nüfusun yaklaşık %1’inde gözlemlenen ve en sık karşılaşılan konuşma bozukluğu türüdür. Ülkemizin 2019 yılı itibarıyla nüfusu yaklaşık olarak 83 milyon kişidir. Bu veri ile ülkemizde yaklaşık olarak 830.000 kişide kekemelik olduğunu düşünülebilir.

Dil ve konuşma terapistleri tarafından yapılan çalışmalar ile kişiye konuşmada akıcılık kazandırma ve kişinin kendi konuşması hakkındaki düşüncelerini değiştirmesi hedeflenir.

KEKEMELİK

- Hizmetlerimiz