Konuşma sesleri dişler, dudaklar, dil, damak gibi konuşma organları ile üretilir. Bazı sesler biçim olarak sürekli; bazıları ise patlamalı gibi özelliklere sahiptir. Yine sesler titreşim özelliğine göre ötümlü veya ötümsüz olarak kategorize edilebilir. Konuşma sesi bozukluğu, seslerin üretim yeri, biçimi ve ötüm özelliklerinin değiştirilerek hatalı şekilde söylenmesidir.

Çocuklar anadildeki sesleri belli bir gelişimsel sırada öğrenir. 3,5 yaşına kadar seslerde üretim hataları yapmaları normal karşılanır. Bu yaştan sonra konuşma sesi hatalarında azalma beklenir. Devam eden sesletim hataları konuşma sesi bozukluğudur.

 

Konuşma sesi bozuklukları bazen herhangi bir nedene bağlı olmadan meydana gelirken bazen de işitme kaybı, dişsel ve ortodontik bozukluklar veya dudak damak yarığı gibi problemlere bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir.

 Konuşma sesi bozuklukları yalnızca çocukluk çağında değil; yetişkinlik döneminde de devam edebilmektedir. Özellikle r sesini söyleyememe veya s, ş, z gibi sesleri peltek söyleme (lisping)  gibi sesletim hatalarına yetişkinlik döneminde de rastlanabilir.

KONUŞMA SESİ BOZUKLUĞU

- Hizmetlerimiz