Otizm, bireyin iletişim becerilerinin de etkilendiği nörogelişimsel bir bozukluktur. Ortak ilgi, ortak dikkat, oyun oynama, arkadaş edinme, duyguları anlama gibi sosyal becerilerde; jestleri anlama ve kullanma, verilen komutu takip etme, kelimeleri anlama ve kullanma, sohbet etme gibi iletişim kurma becerilerinde problemler gözlenebilmektedir. Otizmi olan bireyle ile çalışılırken alıcı dil becerilerinin artırılması, sözel olmayan (jest kullanımı) ve sözel ifade becerilenin geliştirilmesi, göz kontağı kurma, ortak ilgi sağlama, iletişim başlatma ve sürdürme, oyun becerileri ve sohbet sürdürme becerilerinin artırılması amaçlanmaktadır. 

OTİZME BAĞLI DİL KONUŞMA SORUNLARI

- Hizmetlerimiz