Ses bozuklukları kişilerin gündelik hayatında kurduğu iletişimin kalitesini düşüren, ses kullanımını sınırlandıran bir sorundur. Bireylerin ses perdelerinde, seslerinin şiddet ve yüksekliğinde görülen bozulmalar genellikle fizyolojik bir problemden kaynaklanmaktadır.

Ses bozukluğu olan kişilerde üretilen ses; çatallı, hırıltılı, nefesli, kısık olarak gözlemlenebilir. Kişinin boğazında tahriş ve yanma hissi duyarak boğaz temizleme ve yutkunma ihtiyacının artması ses bozuklu ile karakterize olmuş belirtilerdendir. Ses kıvrımlarının (ses tellerinin) yanlış kullanımı, ses hijyenine dikkat edilmemesi seste bozulmaya sebep olmaktadır.

Erken dönemde KBB hekimleri tarafından yapılan teşhis ve dil ve konuşma terapistlerinin sağladığı terapi hizmeti ile bazı ses bozukluklarında cerrahi müdahale ihtiyacı ortadan kalkmaktadır.

Dil ve konuşma terapistleri ses terapi seansları ile; kişilerde ses hijyenini sağlamayı, ses kıvrımlarını doğru kullanmayı öğretmeyi ve ses oluşumuna katkı sağlayan yapıları güçlendirerek mevcut rahatsızlığı gidermeyi hedefler.

SES BOZUKLUKLARI

- Hizmetlerimiz