Sesbilgisel bozukluk seslerin dildeki sisteme uygun şekilde kullanımında yaşanan güçlüktür. Örneğin belli bir hava akışı sağlayarak üretilen s, ş, z gibi sesler yerine t, d gibi durak sesleri üretmek sesbilgisel hatadır.

Sesletim bozukluğu ve sesbilgisel bozukluk çocukların anlaşılırlığını olumsuz etkilediği için okul öncesi dönemde akranları ile sosyalleşmesinde zorluk yaşamasına, kendini istediği gibi ifade edemediği için hırçınlaşmasına ve okul döneminde okuma yazma becerilerinde güçlük çekmesine sebep olabilir.

SESBİLGİSEL (FONOLOJİK) BOZUKLUK

- Hizmetlerimiz